Palaute

Förutom studier - studietidens fördelaktiga möjligheter

kirjoittaja Oikkarit.

Franz Mittler

Kontaktnätverkens betydelse stiger mer och mer då den ständigt ökande globaliseringen medför en ökad konkurrens. Fler marknader mättas och tävlan om resurser blir allt större. Enligt statistiska studier delas t.om. 25-30% av dagens arbetsplatser rakt från en vän till en annan. Hur kan en studerande gå till väga för att stiga in arbetslivet färdigt beväpnad med nyttiga kontakter?

Tillgång till nätverksresurser innebär ofta ett extra försteg, som viss statistik antyder. Dagens studeranden erbjuds lyckligtvis en relativt heltäckande verktygslåda för att under sina år som studerande skapa ett kontaktnätverk som i princip sträcker sig hur långt man vill. Detta erbjuds naturligtvis inte på ett silverfat, men en motiverad och aktiv studerande kan med stil nå dessa mål. Studielivet medför möjligheten att bekanta sig med studeranden från hela Finland, inom egen ämnesförening samt genom samarbete med andra ämnesföreningar.

Tack vare nordiska samarbetet har alla juridikstuderande även möjligheten att under fem dagar bekanta sig både med främmande ämnesföreningar och lokala företag i övriga Norden. Våra fakulteter erbjuder utbytesplatser runt om i hela världen och med freemover-utbyten kan man ytterligare utvidga utbytesalternativen. Utbytesstudier räcker allt mellan 4 till 10 månader, och erbjuder ett paket upplevelser som säkerligen har något att ge åt alla. Vänner, kontakter och mycket ny kunskap. Fakulteten erbjuder även möjligheter att inkludera studier från andra universitet i sin examen genom flexibla studier (JOO-opinnot).

Man väljer själv hur mycket man vill engagera sig. På nationell nivå kan man exempelvis gå med i ämnesföreningens, nationernas eller Elsas verksamhet. Medlemmarna kan välja aktivitetsgraden själv och borde därmed kunna hitta rytmen som passar ens egna behov och resurser.

Alternativen som erbjuds en studerande som söker efter ny insyn och nya vänner, är otaliga. Omständigheterna är ofta behagligt uppbyggda och nivån av utmaning kan själv väljas. Något för alla. För att kunna ta vara på en bråkdel av utbudet, måste varje studerande göra en intresseavvägning - vilken är takten man vill avlägga sina studier på? Vilka andra kunskaper och upplevelser vill man införskaffa under samma resa?

Jag skulle vilja uppmuntra alla att ta vara på sin studietid, oberoende i vilken form man vill den spendera. Emellan måste man dock lugna ner tempot och uppleva saker, så att inte resan blir för kort. Vänner kan man inte heller ha för mycket.