Palaute

Juridikstuderande, studera utomlands!

kirjoittaja Oikkarit.

Aatos Solhagen, utrikeskorrespondent i Berlin

Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Hanken, är den första finska högskolan som infört ett obligatoriskt utbyte för sina studerande. Målet med detta är att få blivande ekonomer att förstå sig på andra kulturer, språk och på så vis förse dem med färdigheter som är till nytta i en internationell arbetsvärld. Klart är att handeln inte på något vis ser nationella gränser och därför är studieutbytet väl motiverat.

I motsats till ekonomi presenteras juridik ibland som ett mindre internationellt studieämne. Det sägs att jurister i Finland sköter den finska juridiken medan jurister utomlands sköter sin juridik. Det stämmer att juristerna oftast är specialiserade på nationell rätt. Men räcker det för en finsk jurist att enbart behärska nationell rätt?

Visserligen är det så att jurister skall känna till hur den nationella rätten fungerar, vilket är en självklarhet som förväntas av de som har avlagt en juridisk utbildning. Likaså är juristens främsta verktyg det egna språket eftersom arbetet i allra högsta grad går ut på att läsa och skriva. Men förutom dessa kunskaper tror jag själv starkt på att man även behöver känna till särdragen i andra länders rätt. Ofta är det så att en juridisk fråga anknyter sig till flera länder och därför är det bra att känna till rätten i andra länder. Nu menar jag inte att man skall kunna andra länders rätt i minsta detalj, men tillräckligt för att ha en uppfattning om vad som är karakteristiskt för rätten i det land som man har att göra med. Så att man helt enkelt vet när man skall vara särskilt uppmärksam i sitt arbete.

Förutom själva studierna skall man inte underskatta den sociala betydelsen av ett utbyte. Att umgås med juridikstuderande från andra länder utmanar en både språkligt och socialt. Kanske bekantar man sig med personer som man kommer att träffa i sin framtida yrkeskarriär eller som annars bara blir vänner. Framförallt får man pröva på livet utanför sin vanliga bekvämlighetszon, det vill säga, att anpassa sig till en annan kultur och andra umgängeskretsar än de man är van vid. Enligt min åsikt är den viktigaste lärdomen uttryckligen att kunna bemöta nya människor öppet och att anpassa sig till annorlunda omständigheter. 

På Hanken är det huvudsakliga syftet med ett obligatoriskt utbyte just den sociala sidan. Precis som för ekonomistuderande, är det för juridikstuderande en värdefull chans att pröva på någonting annat än det som man är van vid och utveckla sina sociala kunskaper. Studieutbyte för juridikstuderande behöver inte vara obligatoriskt, men det borde i ännu högre grad än tidigare betonas hur mycket fördelar det finns i det. Alla borde ta vara på den möjligheten!