Palaute

Oikeustieteen aloituspaikkoja aiotaan nostaa 90:llä - Ei näin.

kirjoittaja Matilda.

Ylimitoitettu aloittajapaikkatavoite oikeustieteen koulutukseen

Lakimiesliitto on eri mieltä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa oikeustieteen koulutusmäärien lisäämisestä. OKM:n tänään 15.12.2011 julkaistussa Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011–2016 (KESU) ehdotetaan nykytasoon verrattuna 90 aloituspaikan lisäystä oikeustieteen koulutukseen vuonna 2016.

Vain tavoite

Lakimiesliitto korostaa, että KESU määrittelee vain aloituspaikkojen tavoitteellisen määrän. Tavoitteen toteutuminen määrittyy jatkossa muun muassa OKM:n ja yliopistojen välisessä neuvonpidossa. Myös Lakimiesliiton edunvalvonnassa kysymystä tullaan pitämään esillä. Viesti on selkeä: 90 aloituspaikan lisäys on ylimitoitettu työmarkkinoiden tarpeeseen nähden. Sitä voi pitää jopa arviointivirheenä. Toisaalta virheen korjaamiseen on hyvin aikaa.

Nykyiset tiedekunnat vastaavat haasteeseen

Tiedekunnat joutuvat venymään resurssiensa äärirajoille, jos nyt ehdotettu lisäys toteutuu kaikesta huolimatta täysimääräisenä. Siihen tiedekunnat kuitenkin pystyvät. Laadukkaat oikeustieteen maisterin tutkinnot voidaan järjestää nykyisissä yksiköissä – samalla turvataan koulutuksen alueellinen kattavuus ja tasokas oikeustieteellinen tutkimus.

Lakimiesliitto on vastuullinen yhteistyökumppani. Tavoitteenamme on, että koulutuksen laajuus vastaa työmarkkinoiden tarpeeseen ja lakimiehet työllistyvät lakimiesammatteihin, joissa heidän osaamisestaan on eniten hyötyä.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Jorma Tilander, 041 458 0030
viestintäpäällikkö Juhana Harju, 041 458 0033