Palaute

Uudet palkkasuositukset vuodelle 2012 annettu!

kirjoittaja Matilda.

Suomen Lakimiesliitto antaa vuosittain palkkasuosituksen vastavalmistuneille ja opiskelijoille. Suositus perustuu liiton tekemään palkkatutkimukseen ja työmarkkinoiden yleiseen ansiokehitykseen. Vuoden 2012 suositukseen on vaikuttanut myös solmittu raamiratkaisu.

Vastavalmistuneen oikeustieteen maisterin vähimmäispalkkasuositus on 3880 euroa kuukaudessa (vuonna 2011 3780 euroa kuukaudessa).

Oikeusnotaarin vähimmäispalkkasuositus on 3010 euroa kuukaudessa (vuonna 2011 2940 euroa kuukaudessa).

Vaikka palkkasuositus perustuu tutkimustietoon, onkin se samalla myös tavoitteellinen suositus, jonka tarkoituksena on antaa oikeustieteen opiskelijalle käsitys oman osaamisensa arvosta, sekä paremmat mahdollisuudet saavuttaa osaamisen arvoa vastaava palkkataso.

Opiskelijoiden palkkasuositus on annettu palkkahaarukan muodossa. Mitä enemmän opiskelija on suorittanut opintopisteitä (op) sitä suurempaa palkkaa hän voi pyytää haarukan sisällä. Esimerkiksi haarukassa 61-120 op voi 119 op suorittanut opiskelija pyytää palkkaa 2340 euroa kuukaudessa tai 14,80 euroa tunnissa.

Oikeustieteen opiskelijoiden palkkasuositukset vuodelle 2012
Opintopisteet Kuukausipalkka (€/kk) Tuntipalkka (€/h)
< 60 op 1810 - 2020 11,50 - 12,80
61 -120 op 2020 - 2340 12,80 - 14,80
121 - 180 op  2340 - 2660  14,80 - 17,90
180 - 240 op 2660 - 3040 17,90 - 19,30
> 240 op 3040 -  19,30 -