Palaute

Vuosi 2012 - vahvempaa oikkari-identiteettiä ja näkyvämpää vaikuttamista

kirjoittaja Oikkarit.

Kuluvana vuotena uudistuva Lakimiesliitto näkyy edunvalvonnassa voimakkaammin ulospäin, hioo brändiään ja päivittää strategiansa. Tarkoituksena on luoda jäseniä yhä paremmin palveleva liitto. Tämä pätee myös vuoden 2012 opiskelijatoiminnan suuntaviivoihin. Tähtäimessä on oikkariyhteisöllisyyden kasvu ja vaikuttavampi opiskelijaäänen kuuluminen Liitossa.

Opiskelijavaliokunnan (OVK) kehitysseminaarissa päätimme suunnata tarmomme tänä vuonna oikkareiden yhteisöllisyyden kasvattamiseen, oikkarit.fi –sivuston sisällön kehittämiseen ja opiskelijatoiminnan näkyvyyteen Liiton toiminnassa. Edellä mainittujen painopisteiden lisäksi autamme Lakimiesliiton Reilu Työnantaja –leiman jalkauttamisessa lakimieskunnan tietoisuuteen, valtaamme yhden sivun lisää palstatilaa Lakimiesuutiset-lehdestä ja edustamme nuorempaa sukupolvea Liiton strategiaprosessissa.

Yhteisöllisyyden pilottihankkeena OVK järjestää 25-26. toukokuuta Oikkari tekee hyvää –tapahtuman. Sen tarkoituksena on koota yhteen eri ainejärjestöjen toimijoita Helsinkiin vierailemaan alansa työpaikoissa, juhlistamaan oikkarihenkeä hyväntekeväisyysgaalassa ja mahdollistaa opiskelijajäsenille tutustuminen muihin Suomen oikeustieteen opiskelijoihin. Hyväntekeväisyysillan tuotoilla tuemme Rikosuhripäivystyksen toimintaa.

Opiskelijatoiminnan tiedottamisen lippulaivaa, oikkarit.fi –sivustoa, kehitetään toiveiden ja uusien ideoiden mukaisesti. Viestejä linkitetään jatkossa enemmän sosiaaliseen mediaan, sivuille tulee laajempaa tietoa oikkareiden edustajista Lakimiesliitossa ja uutuuskonseptina lanseerataan oikkareiden mediaseuranta kevään aikana. OVK on myös nimittänyt keskuudestaan puoleksi vuodeksi sivuston sisällöntuotannosta vastaavat OVK-jäsenet. Ensimmäisinä viestintäkapulaa kantavat Laura Aaltonen, Nelli Ritala ja Jenna Tirkkonen.

Muutoin huomionarvoista on, että ensimmäistä kertaa avoimella haulla valitut Liiton valiokuntien opiskelijaedustajat ovat jo aloittaneet toimikautensa. Odotettavissa on vanhoja käytäntöjä kyseenalaistavaa, nuoremman sukupolven näkökulmia esiintuovaa ja entistä aktiivisempaa opiskelijavaikuttamista juuri sinun etujesi puolesta. Vaikuttamistyön tuloksista saat lisää tietoa vuoden mittaan.


Oikkariterveisin,

Ted Apter
Lakimiesliiton hallituksen opiskelijaedustaja

Lakimiesliiton toiminnan kehittäminen on jo tuottanut tulosta. Viime vuoden osalta maksavien jäsenten nettomäärä kasvoi noin 190:llä jäsenellä. Osa kasvusta selittyy sillä, että Liiton eräänä painopisteenä vuonna 2011 oli vaikuttaminen siihen jäsensegmenttiin, jotka valmistuisivat seuraavan kahden vuoden aikana tai jotka olivat valmistuneet viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana. Saman painopisteen toteuttamista jatketaan tänäkin vuonna!